Пројекат финансира Европска унија

МИСИЈА И ВИЗИЈА


Мисија земљорадничке задруге „Качерски мед“ је да успостави одрживи систем производње Качерског меда на заштићеном подручју. Поред успостављања бренда „Качерски мед“, мисија задруге се огледа и у свеобухватном развоју других врста меда, пчелињих производа и пчеларства уопште.  

Визија земљорадничке задуге „Качерски мед“, као организације, је да постане највећи произвођач  Качерског меда,  која под своје окриље окупља што већи број пчелара са заштићеног  географског подручја.

Визија бренда „Качерски мед“ је да постане производ који је препознат на домаћем и страном тржишту, као мед чији су квалитет и специфична својства производ природних карактеристика  области са које потиче, као и традиције која се преноси генерацијама.

 

„Да не продајемо више мед у бурадима, него у теглама!“

ПОЛИФЛОРНИ МЕД ИЗУЗЕТНИХ СВОЈСТАВА, УМЕРЕНО СВЕТЛЕ ДО ВРЛО СВЕТЛЕ, ОКЕР ЖУТЕ И НАРАНЏАСТЕ БОЈЕ.
НАШИ ПРОИЗВОДИ

Студијско путовању у Италију у оквиру пројекта „Пчеларски центар Качерски мед“

Чланови пројектног тима и представници ГО Лазаревац, представници земљорадничке задруге „Качерски мед“

Наступ на сајму пчеларства

Презентација пројекта "Пчеларски центар-Качерски мед" и ЗЗ Качерски мед на 7. Државном пчеларском сајму