Пројекат финансира Европска унија

КО СМО МИ


ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА„КАЧЕРСКИ МЕД“  ЛАЗАРЕВАЦ, основана је 12.01.2012 године као регионална задруга са седиштем у Лазаревцу. Задруга је настала по завршетку пројекта „Качерски мед“ чији је резултат био заштита географске ознаке „Качерски мед“. Пројекат је од 2010-2011. године реализовала  Привредна комора града Београда са удружењем пчелара „Будућност“ Лазаревац, Конфедерацијом за прехрамбену индустију и индустрију пића  ЕУ и Асоцијацијом одгајвача карнике Србије уз подршку Градске општине Лазаревац. Пројекат је реализован кроз програм „Јачање дијалога цивилног друштва Србије и ЕУ“ којим је руководила Делегација Европске уније у Србији.

Пројекат „Печларски центар Качерски мед“ који од 2014-2015. реализује Градска општина Лазаревац у сарадњи са општинама Лајковац и Љиг  и Земљорадничком задругом „Качерски мед“ је наставак подршке „Качерском меду“ кроз инфраструктурно опремање пчеларског центра у Лазаревцу, брендирање овог производа и системску подршку задругарству кроз јавне финансије. Пројекат се реализје у оквиру програма „EU Exchange 4“ Сталне конференција градова и општина, којим руководи Делегација Европске унје у Србији.

Земљорадничка задруга „Качерски мед“ће постати овлашћени корисник географске заштите Качерског меда. У току је опремање простора у Лазаревцу опремом за паковање меда као и поступак увођења стандарда за паковање како „Качерског меда“ тако и других врста меда.                                  

Земљорадничку задругу „Качерски мед“ је основало 14 пчелара са подручја територије заштићеног географског порекла. Касније се задрузи прикључило још 15 нових чланова, тако да данас броји 30-ак пчелара.

Задруга је регионалног карактера и настоји да окупи што већи број пчелара који ће постати залог за даљи развој производа са заштићеним географским пореклом - „Качерски мед“, као и других врста меда и пчеларства уопште, на читавом подручју. 

ПОЛИФЛОРНИ МЕД ИЗУЗЕТНИХ СВОЈСТАВА, УМЕРЕНО СВЕТЛЕ ДО ВРЛО СВЕТЛЕ, ОКЕР ЖУТЕ И НАРАНЏАСТЕ БОЈЕ.
НАШИ ПРОИЗВОДИ

Студијско путовању у Италију у оквиру пројекта „Пчеларски центар Качерски мед“

Чланови пројектног тима и представници ГО Лазаревац, представници земљорадничке задруге „Качерски мед“

Наступ на сајму пчеларства

Презентација пројекта "Пчеларски центар-Качерски мед" и ЗЗ Качерски мед на 7. Државном пчеларском сајму