Пројекат финансира Европска унија

КАКО ПОСТАТИ НОВИ ЧЛАН


Управни одбор је  донео одлуку о пријему нових задругара и висину удела у задругу. Висина удела у задругу је у реалном износу како  за задругаре тако и за осниваче у износу од 100 еур ( сто ЕУРА по средњем курсу НБС) а уплаћују се после доношења одлуке у пријем у задругу.

Захтеви се могу предати члановима управног одбора: Звонку Минићу, Слободану Марковићу, Славку Стевановић, Радославу Бакићу, Радомиру Биорац, Добривоју Јевтић, Милораду Микићу и Слободану Ковачевићу, председнику Скупштине задруге, или на адресу ЗЗ „Качерски мед“ Лазаревац ул. Колубарски трг бр. 16, 11550 Лазаревац.

Полазећи од принципа једнакости у правима и обавезама оснивача и ново примљених чланова  Скупштина   задруге „Качерски мед“ донела је одлуку дана 29.10.2014 године да трошкови формирања задруге за нове чланове износе  100 евра у динарској против вредности на дан уплате по средњем курсу који зарачунава Народна банка Србије.

Ново примљени чланови задруге ће овај износ уплатити када предају мед задрузи и приликом наплате меда биће им умањен износ за 100 евра у динарској проти вредности .

Услов за стицање статуса задругара је да пчелар поднесе молбу за  чланство у задругу  управном одбору задруге, а управни одбор ће обавестити примљене чланове у року од 30  дана од подношења молбе.

Седиште ЗЗ „Качерски мед“ је у улици Колубарски трг  број  16,  контакт телефон   број   011 8121 449.

Сви учесници пројекта „Качерски мед“ и други заинтересовани пчелари  су добродошли  у задругу.

 

ПОЛИФЛОРНИ МЕД ИЗУЗЕТНИХ СВОЈСТАВА, УМЕРЕНО СВЕТЛЕ ДО ВРЛО СВЕТЛЕ, ОКЕР ЖУТЕ И НАРАНЏАСТЕ БОЈЕ.
НАШИ ПРОИЗВОДИ

Студијско путовању у Италију у оквиру пројекта „Пчеларски центар Качерски мед“

Чланови пројектног тима и представници ГО Лазаревац, представници земљорадничке задруге „Качерски мед“

Наступ на сајму пчеларства

Презентација пројекта "Пчеларски центар-Качерски мед" и ЗЗ Качерски мед на 7. Државном пчеларском сајму