Пројекат финансира Европска унија

ПРОЈЕКТИ


„Пчеларски центар – Качерски мед“ 2014/2015

Пројекат „Пчеларски центар-Качерски мед“ успоставља везу између производа „Качерски мед“ и територије заштићене елаборатом о географском пореклу. Пројектом се стварају услови да се пружи шанса пчеларима са ове територије да кроз интерну контролу квалитета, канале маркетинга и сертификацију производње, тржишту понуде производ који се пласира на основу додате вредности и квалитета и да за то остваре вишу цену.

Носилац пројекта: Градска општина Лазаревац
Партнери – Општина Лајковац, Општина Љиг и Земљорадничка задруга „Качерски мед“
Вредност пројекта - 118.268,50 ЕУР
Учешће ГО Лазаревац – 17.740,27 ЕУР
Трајање пројека: 12 месеци
Општи циљ пројекта:
Побољшати услове за одрживи економски развој циљаног подручја, подизањем конкурентности, развојем задругарства и креирањем прилика за запошљавање у сектору пчеларства.
Специфични циљеви:
- Успостављање система подршке пчеларству кроз унапређење инфраструктуре и техничких капацитета задруге „Качерски мед“
- Креирање услова за тржишну валоризацију и брендирање производа „Качерски мед“
- Унапређење општинских мера за подршку развоју задругарства
Активности на пројекту:
1. Опремање пчеларског центра „Качерски мед“
2.Обуке за постојеће и потенцијалне задругаре и пчеларе
3.Увођење мера институционалне подршке општина задругарству
4. Увођење стандарда производње (ХАЦЦП) у пчеларски центар „Качерски мед“
5. Активности маркетинга, дистрибуције и пласмана постојећег производа са заштићеним географским пореклом - „Качерски мед“
6.Промоција пројекта

Основни задатак пројекта је да створи услове за тржишну валоризацију производа са заштићеним географским пореклом „Качерски мед“.
Пројекат финансира Европска унија кроз EU Exchange 4 програм, којим руководи Делегација ЕУ у Србији, а спроводи Стална конференција градова и општина(СКГО).

Пројекат „Качерски мед“ 2010/2011

Пројекат “Качерски мед” je реализoван уз финансијску подршку ЕУ , у оквиру пројекта “Јачање дијалога између цивилног друштва Србије и ЕУ ”, којим је руководила Делегација ЕУ у Републици Србији. Привредна комора Београда, као водећи партнер, је реализовала пројекат заједно са Конфедерацијом за прехрамбену индустрију и индустрију пића ЕУ , Асоцијацијом одгајивача карнике Србије и Удружењем пчелара “Будућност” из Лазаревца. Значајну подршку пројекту је пружила и општина Лазаревац. Пројекат је отпочео 19. јуна 2010. године и трајао је 12 месеци.

Пројекатом је израђен елаборат, којим је мед са подручја некадашње Качерске нахије пријављен код Завода за интелектуелну својину, за регистровање географске ознаке. Овим су практично сви пчелари са подручја Лазаревца, Лајковца, Уба, Аранђеловца, Рудника и Љига, који су учествовали у пројекту, као и они који буду узели учешће у производњи меда, и буду поштовали утврђена правила и процедуре, добили прилику да под именом "Качерски мед" производе и продају мед са географском ознаком.
Овим пројектом Привредна комора Београда је дала додатни подстицај развоју ове делатности, пласману на тржиште ЕУ, а тиме и унапређењу привреде региона.

ПОЛИФЛОРНИ МЕД ИЗУЗЕТНИХ СВОЈСТАВА, УМЕРЕНО СВЕТЛЕ ДО ВРЛО СВЕТЛЕ, ОКЕР ЖУТЕ И НАРАНЏАСТЕ БОЈЕ.
НАШИ ПРОИЗВОДИ

Студијско путовању у Италију у оквиру пројекта „Пчеларски центар Качерски мед“

Чланови пројектног тима и представници ГО Лазаревац, представници земљорадничке задруге „Качерски мед“

Наступ на сајму пчеларства

Презентација пројекта "Пчеларски центар-Качерски мед" и ЗЗ Качерски мед на 7. Државном пчеларском сајму